Hľadali ste:

SORTIS 80 mg tbl flm 30x80 mg (blis.PA/Al/PVC)  
1,73 € *
Počet balení Vy hradíte
SORTIS 80 mg  tbl flm 30x80 mg (blis.PA/Al/PVC)  (34351)

Počet balení:1
Cena:1,73 EUR


Dostupné alternatívy k hľadanému lieku:

Kód
Názov a baleniePočet
balení
Poistovňa
uhradí
Vy
uhradíte *
Ušetríte
3436A 1 8,10 € 0,00 € 1,73 €
(100,00%)
04625 1 8,16 € 1,10 € 0,63 €
(36,42%)
3073B 1 8,16 € 1,10 € 0,63 €
(36,42%)
Výsledky vyhľadávania sú zoradené podľa najvyššej možnej úspory pre pacienta.
Ak si chcete výsledky usporiadať inak, využite dostupné triedenie v hlavičke jednotlivých stĺpcov.

* Pre tento liek platia indikačné obmedzenia. Uvedený doplatok sa preto nevzťahuje na všetkých poistencov. Pre bližšiu informáciu kontaktujte svojho lekára.

** Ceny liekov na tejto stránke vychádzajú z aktuálne platného opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR. Uvedené ceny sú platné pre obdobie od 1. novembra do 30. novembra 2020.


  • Tento liek vám môže predpísať lekár v tejto odbornosti: Diabetológia a poruchy látkovej výmeny, Endokrinológia, Geriatria, Vnútorné lekárstvo, Kardiológia, Neurológia a detská neurológia

  • Indikačné obmedzenia tohto lieku: Tieto lieky majú indikačné obmedzenie. Kontaktujte prosím svojho lekára.

    Indikačné obmedzenie je zákonný predpis a medicínske pravidlo, ktoré musí lekár pri predpise lieku dodržať. Zabezpečuje použitie liekov na presne stanovenú a zdokumentovanú diagnózu. Vzniká na základe najlepšej lekárskej praxe a poznatkov z domova i zo zahraničia. Vydáva ho Ministerstvo zdravotníctva SR.

Tento liek vám môže predpísať lekár v tejto odbornosti:
Diabetológia a poruchy látkovej výmeny, Endokrinológia, Geriatria, Vnútorné lekárstvo, Kardiológia, Neurológia a detská neurológia

Indikačné obmedzenia tohto lieku:
Tieto lieky majú indikačné obmedzenie. Kontaktujte prosím svojho lekára.