Tento zoznam je platný k 7. júlu 2020

Vyhľadávanie

Zadajte meno a priezvisko fyzickej osoby, prípadne IČO alebo obchodný názov ak hľadáte právnickú osobu.
Zdravotná poisťovňa je podľa § 25 ods. 1 písm. f) bod 2 zákona 580/2004 povinná uverejňovať a aktualizovať na internete zoznam poistencov a platiteľov poistného, voči ktorým príslušná zdravotná poisťovňa
eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom vo výške viac ako 100 eur. To, že nie ste uvedení v zozname dlžníkov automaticky neznamená, že máte vysporiadané pohľadávky voči zdravotnej poisťovni. Zdravotná poisťovňa uvádza v zozname iba údaje od roku 2009, môže však evidovať aj staršie neuhradené obdobia alebo nevysporiadané príslušenstvo pohľadávok. Údaje v uvedenom zozname preto majú len informatívny charakter, nie sú použiteľné pre právne úkony a nenahrádzajú potvrdenia o stave pohľadávok.