Počet dlžníkov k
26. februáru 2020
 95670
Výška ich dlhu k
26. februáru 2020
173074677
,
13