Počet dlžníkov k
18. novembru 2019
 97429
Výška ich dlhu k
18. novembru 2019
172548855
,
28