Počet dlžníkov k
7. júlu 2020
 96851
Výška ich dlhu k
7. júlu 2020
179351666
,
07