Prosím, počkajte...

Načítavam stránku...

Zavrieť pomoc

POMOC

Rodné číslo fyzickej osoby

Zavrieť pomoc

POMOC

Dátum narodenia fyzickej osoby.

Zavrieť pomoc

POMOC

POMOC pre Pohlavie
Zavrieť pomoc

POMOC

POMOC pre Titul
Zavrieť pomoc

POMOC

POMOC pre Meno
Zavrieť pomoc

POMOC

POMOC pre Priezvisko
Zavrieť pomoc

POMOC

POMOC pre TitulZa
Zavrieť pomoc

POMOC

Identifikačné číslo organizácie, skrátene nazývané IČO, je 8 miestny číselný kód
(staršie organizácie môžu mať ešte IČO zložené iba zo šiestich číslic, v takom prípade je nutné doplniť "nuly" z ľava),
ktorý slúži na odlíšenie podnikateľov.
IČO prideľuje orgán štatistiky (registrový súd).
Zavrieť pomoc

POMOC

Štatistická klasifikácia ekonomických činností „SK NACE“ je určená na kategorizáciu údajov, ktoré súvisia s ekonomickým subjektom ako štatistickou jednotkou.

Zavrieť pomoc

POMOC

Uveďte deň vzniku oznamovacej povinnosti. Teda deň, ktorým sa prihlasujete ako platiteľ poistného.

Zavrieť pomoc

POMOC

Uvádza sa deň určený na výplatu príjmov, uvádzajú sa iba čísla od 1 do 31.
Zavrieť pomoc

POMOC

Pomoc pre titul kontaktnej osoby
Zavrieť pomoc

POMOC

Pomoc pre meno kontaktnej osoby
Zavrieť pomoc

POMOC

Pomoc pre priezvisko kontaktnej osoby
Zavrieť pomoc

POMOC

Pomoc pre titul za menom kontaktnej osoby
Zavrieť pomoc

POMOC

Vyberte typ kontaktnej osoby z uvedenej ponuky.

Zavrieť pomoc

POMOC

Uveďte meno osoby, ktorá vyplnila prihlášku.

Prihláška platiteľa poistného

Krok 1 - Základné údaje

Po zadaní Vášho IČO budú doplnené údaje z Registra právnických osôb a podnikateľov (ďalej len „RPO“). V prípade, že údaje nie sú doplnené automaticky prosím vyplňte všetky povinné položky, ktoré sú zvýraznené žltou farbou.

Pre registráciu zahraničného platiteľa vyplňte registráciu na tomto tlačive.

Typ platiteľa


IČO a Organizačná jednotka
IČO

Organizačná jednotka
Doplňte číslo organizačnej jednotky

Názov platiteľa
Názov platiteľa


Názov organizačnej jednotky
Názov organizačnej jednotky


Právna forma
Právna forma


Deň vzniku oznamovacej povinnosti


 Ďalej